نیستم ... اما ...

شاعر نیستم اما شعر میگویم

خواننده نیستم اما میخوانم

مومن نیستم اما خدا را عبادت میکنم

نویسنده نیستم اما مینویسم

من آنم که سینه اش غمها برای گفتن دارد

اگر کسی را نداشته باشم خدا را دارم

من آنم که ناشناس بودن را دوست دارم

من آنم که از دل مینویسم

اما انگار کسی دل ندارد که حرفم را بداند


http://www.betterphoto.com/uploads/processed/0018/0406190225341image-532.jpg

/ 32 نظر / 17 بازدید
نمایش نظرات قبلی
صورت زخمی

زبان من زبان پنجره هاست من زبان دیوار را نمیفهمم من از زبانی که نمیفهمم بیزارم اما اعتراف میکنم که بی دیوار زندگی چه بی حیاست من به شناختی می ارزم برای دیدن من احتیاط لازم است من از هر خاکی زلال می گذرم باورم کنید من به باوری می ارزم قسم به تو که رد باورم به رقابت خدا امده ای که من در همه چیز ارتباط می بینم و ذهنم چنان رهاست که توقف را نمی فهمد من جملات را به زنجیر نمی کشم اه آه خوشا خوشا خوشا به شما.....

افشین

[گل] نام یکای پول ایران زمین شاید شنیده اید که آمارمندان (مسئولین) کشور بر آن شده اند که در راستای کم کردن از شمار سِفر (صفر) های پول کشور ، یکای آن را نیز دگرگون کنند . یکای (واحدِ) پول کشور ما در درازای گاهنگار (تاریخ)، دست خوش دگرگونی هایی شده است که در واپسین سده ها بویژه از دوره ی قاجار تاکنون ، رویداشتی (توجهی) به ریشه ی نام آن یکا ، نشده است . واژه هایی چون "دریک" ، "آریا" ، "پارسه" را پیشنهاد داده ايم سر بزن .... [گل]

غروب پاییز

همیشه با کسی درد دل کن که معنی 2 چیز را بفهمد: یکی "درد" دیگری "دل" غیر ازین باشد به تو می خندد...[گل]