... ؟!

خسته از هوای آلوده ی شهر

واگن های شلوغ مترو

یا ترافیک سنگین نزدیک غروب

به خانه بر می گردیم!

 

خسته از صدای بلند تلویزیونی که

 اجازه نمی دهد صدای یکدیگر را بشنویم

و ...

 اخبار جنگ و مرگ  در روزنامه و رادیو

خسته از الویه ای که تخم مرغ ندارد!

 

به " خواب " پناه می بریم ...از " کابوس " قحطی در سومالی

یا زلزله ی ترکیه ...؟!

دوست دارم به " مریخ " پناهنده شوم!

 

/ 19 نظر / 15 بازدید
نمایش نظرات قبلی
صورت زخمی

به به عجب شعریووووووووو ببخشید خدا گفته فعلا بهت سر نزنم......[قهقهه] راستش موس ندارم[نیشخند] سه شب پیش درست وختی که تو داشتی با سیستمت حال میکردی و هی مینوشتی و می نوشتی من بیچاره شاهد به رحمت رفتن موسم بودم....الانم نرفتم بخرم و نمیدونی برای من تنبل یه وضعیه نوشتن بی موس.... خوب الان که اومدم و با خواری و فقر و فحشا نوشتم امیدوارم دیگه دلخورم نشی....

صورت زخمی

نغمه ی روسبی بده آن قوطی سرخاب مرا رنگ به بی رنگی ی خویش روغن ، تا تازه كنم پژمرده ز دلتنگی خویش بده آن عطر كه میشكین سازم گیسوان را و بریزم بر دوش بده آن جامه ی تنگم كه مسان تنگ گیرند مرا در آغوش بده آن تور كه عریانی را در خمش جلوه دو چندان بخشم هوس انگیزی و آشوبگری ه سر و سینه و پستان بخشم بده آن جام كه سرمست شوم خنی خود خنده زنم چهره ی ناشاد غمین هره یی شاد و فریبنده زنم وای از آن همنفسی دیشب من ه روانكاه و توانفرسا بود لیك پرسید چو از من ،‌ گفتم ندیدم كه چنین زیبا بود وان دگر همسر چندین شب پیش او همان بود كه بیمارم كرد آنچه پرداخت ، اگر صد می شد درد ، زان بیشتر آزارم كرد پر كس بی كسم و زین یاران غمگساری و هواخواهی نیست لاف دلجویی بسیار زنند جز لحظه ی كوتاهی نیست نه مرا همسر و هم بالینی كه كشد ست وفا بر سر من نه مرا كودكی و دلبندی كه برد زنگ غم از خاطر من آه ، این كیست كه در می كوبد ؟ همسر امشب من می آید كاین زمان شادی او می باید لب من ای لب نیرنگ فروش بر غمم پرده یی از راز بكش تا مرا چند درم بیش دهند خنده كن ، بوسه بزن ، ناز بكش

َAhmad

سلام قشنگ بود ولی من راستش نمی دونم چرا از دوران کودکیم خوشم نمیاد آخه به نظرم شادی که از سر ندونستن و بیخیالی باشه ارزشی نداره

فاطمه

سلام با "امسال جانانه تر می آییم" به روزم و منتظر حضور گرم و سازنده ی شما هستم خودم خیلی این پستم رو دوست دارم و براش حسابی وقت گذاشتم امیدوارم شما هم خوشتون بیاد[گل][گل]

غریب آشنا

سلام سلام[لبخند] با دوپست متفاوت: آزادی بیان در انقلاب اسلامی... بوی تعفن عالم(آخوند) بی عمل! بروزم! [گل][گل][گل]

غریب آشنا

میگم این ماهیه پرواز بلد بوده که اومده وسط این کویر![نیشخند][گل]

شازده کوچولو

[گل]عالی بود[گل]

khodemooni

وبلاگ قشنگی داری همینطور ادامش بده[نیشخند][قلب]

ahmad

محشر بود عالییییی[قلب]

مریم

ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞,ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞,ּּּּּ ּ ּ ּ ּ \____________________ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞,ּ ּ ּ ּ ּ ּ \¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ֹֹ\ ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ۞۞,ּּּ ּ ּ ּ\ تبادل لینک کنیم؟؟!! ִ \ ּ ּ ּ۞۞ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ۞ּ ּ ּּ۞۞ـּ ּ ּ ּ\__________________̲̲/_̲ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ\¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ּּ ۞۞ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ\ ּ ـ۞۞ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ۞۞ ּ ּ ּ ּ ـ۞۞ּ ּ \ּ ּ ּ ۞۞ ּ ۞۞ـּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ۞۞ ּ ּ ּ ـ۞۞ּּ ּ \ּ ּ ּ ּ۞۞ ּ ۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞ ּ ּ۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞ ֹֹֹֹ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯\¯¯¯¯¯¯¯¯ ִ ִ ִ ִ ִ ִ ִ ִ ִִִ ۞ִ۞ ִִִ ִ ִ ִ ִ ִ ִ ִ