بنزین ...

                 Animated Music

دوس داری بنزین بزنی با کارت کی ؟

شنیدم بنزین شده 700 به تازگی !

بنزینتو تقسیم نکنی با یکی !

میگی که رو کارت بنزینت حساسی !

روش داری عقاید خیلی شیک و وسواسی !

اونقده اونو میخوای که اگه لیتری 100

بنزین بدم بهت منو نشناسی !!!

/ 8 نظر / 20 بازدید
نگین الوند

زندگی با همه‌ی وسعت خویش محفل ساکت غم خوردن نیست حاصلش تن به جزا دادن و افسردن نیست زندگی خوردن و خوابیدن نیست زندگی جنبش جاری شدن است از تماشاگاهه آغاز حیات تا به جای که خدا میداند

مهدیه!

سلام! واقعا؟! خدا رو شکر من ماشین ندارم! راستی ادامه داستانم رو گذاشتم! بیا! خوشحال میشم!

صورت زخمی

سلام شما هم زیبا انتخاب میکنید این بحثه بنزین اون اطلاعیه شیطان اون مظفر احمق که رفته مکه سنگو ببوسه...اینا درد این جامعس جوکش میکنیم که راحتتر بره پایین دستت درد نکنه بازم بزار به دردهامون بخندیم

صورت زخمی

دلم دنیای فریاد فسرده ست که روحش را سکوت مرگ خورده ست منال ای دل اگر مرده ست دنیایت در این دنیا چه دنیاها که مرده ست.

سميه م

جالب بود... متن خودت بود يا نه؟! [لبخند]

نگین الوند

شعبان شد و پیک عشق از راه آمد عطر نفس بقیه الله آمد با جلوه سجاد، ابوالفضل و حسین یک ماه و سه خورشید در این ماه آمد

aref

چه وب خوش رنگی چه قالبی داری[نیشخند] چه مطالب خوبی چه نظراتی داری[چشمک] شعر باهالی پست کردی ایول[تایید]